Vrije Tribune

‘Vrouwen in de landbouw zijn de verbindende kracht tussen gezin, bedrijf en buitenwereld’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

An Deneffe van Landelijk Infopunt, een organisatie die vrouwen in de landbouw op alle manieren bijstaat, is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is.

Vrouwen in land- en tuinbouw zijn veerkrachtige vrouwen die er altijd staan, in weer en wind.

Het zijn doorzetters en sterke ondernemers, geworteld in wat hen dagelijks bezielt en ze zijn actief in verschillende sociale rollen.

In economisch moeilijke tijden zijn zij het die mee de situatie opvangen en actief zoeken naar oplossingen, zowel voor het bedrijf als voor het gezin.

‘Vrouwen in de landbouw zijn de verbindende kracht tussen gezin, bedrijf en buitenwereld’

Het zijn geëngageerde spilfiguren die nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van hun land- en tuinbouwbedrijven.

Zij zijn de verbindende kracht binnen relaties en gezinnen, tussen het gezin en het bedrijf, tussen het bedrijf en de buitenwereld.

De Internationale Dag van de Vrouw is dan ook het ideale moment om de agrarische onderneemsters in de schijnwerpers te plaatsen.

An Deneffe van Landelijk Infopunt, het team van Ferm voor Agravrouwen en de Vabs vrouwen.

Partner Content