Van geboorteverlof tot genderidentiteit: dit belooft de nieuwe regering voor vrouwen- en mensenrechten

© Getty
Eva Kestemont
Eva Kestemont Journalist Weekend.be

Wat zegt het regeerakkoord over vrouwen, verdeling tussen werk en gezin en genderidentiteit? Een samenvatting.

De nieuwe regering De Croo heeft opmerkelijk veel aandacht voor gelijke kansen. Niet alleen bij de samenstelling van de twintigkoppige ploeg stond diversiteit hoog op het lijstje, ook tijdens het schrijven van het regeerakkoord was dat het geval. We lichten enkele aspecten uit.

50/50-regering

Voor het eerst heeft België zijn eigen staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen, Sarah Schlitz (Ecolo). De ploeg van ministers en staatssecretarissen bestaat uit exact evenveel vrouwen als mannen en met Petra De Sutter (Groen) kent België en zelfs Europa zijn eerste transgenderminister ooit. Ook qua culturele achtergrond is er enige variatie te zien met Sammy Mahdi (CD&V), Meryame Kitir (SP.A) en Zakia Khattabi (Ecolo).

Meer geboorteverlof voor vaders en meemoeders

De roep om vaders en meemoeders voor een uitbreiding van het geboorteverlof klonk de afgelopen jaren steeds luider, en daar wordt nu gehoor aan gegeven. Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders zal immers ‘stapsgewijs uitgebreid worden van tien naar twintig dagen’ en alle types werknemers zullen het kunnen opnemen, ook wie een tijdelijk contract heeft. Zo kunnen ouders al van bij de prille start een evenwichtigere verdeling van de zorg nastreven.

Loonkloof wegwerken en meer vrouwen aan de top

Al sinds 2012 is er een wet die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet opheffen. De kloof verkleinde inderdaad, maar nog steeds verdienen de geslachten niet overal even veel. De huidige regering zal daarom aanvullende maatregelen nemen. Ook op vlak van pensioenen zal de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in rekening gebracht en ‘in de mate van het mogelijke verminderd’ worden. Daarnaast zal de regering De Croo genderevenwicht nastreven in haar eigen administratie en in overheidsbedrijven.

Discriminatie bestrijden

Het woord ‘discriminatie’ staat maar liefst 21 keer in het 83 pagina’s tellende regeerakkoord: een duidelijk signaal dat deze regering de bestrijding ervan niet ziet als een puntje in de marge. Er bestaat al langer antidiscriminatiewetgeving, maar de uitvoering daarvan is lang niet altijd handig gebleken. Nu zal er een concreet actieplan met meetbare doelen worden opgesteld om racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie te bestrijden.

Gendergerelateerd geweld aanpakken

De regering De Croo maakt een prioriteit van de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De zorgcentra seksueel geweld zullen gezien worden als kern van een bredere aanpak en op extra aandacht kunnen rekenen.

Voortrekker blijven op vlak van LGBTQIA+ en genderidentiteit

België ziet zichzelf als voortrekker op vlak van LGBTQIA+rechten en wil die rol op internationaal vlak blijven uitdragen. ‘Daarbij ligt de focus op decriminalisering en op bescherming van LGBTQIA+ personen.’ Het regeerakkoord erkent dat elke persoon in België zelf beschikt over zijn, haar of hun identiteit. Wetgeving zal op dat vlak nog verder worden aangepast.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content