Topmanagement federale overheid bestaat nog steeds vooral uit mannen

© Getty

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd aan de top van de federale overheid. België is op dit gebied zelfs een van de slechtste leerlingen in de Europese Unie. Dat concludeert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

In 2017 werden de hoogste posities binnen federale overheidsdiensten (zoals het RIZIV) slechts in 29 procent van de gevallen ingevuld door een vrouw. Nochtans legde een koninklijk besluit al in 2012 quota op waardoor directiecomités minstens uit een derde van elk geslacht moeten bestaan. Overigens blijken de directiecomités bij de federale overheidsdiensten erg ongelijk.

‘Het directiecomité van de FOD Financiën telde in 2017 slechts vier vrouwen tegenover zestien mannen, dat van de FOD Justitie twee vrouwen tegenover negen mannen. Bij de FOD Volksgezondheid was er zelfs geen enkele vrouw tegenover zes mannen. Zowel in 2012 als in 2017 was er slechts één vrouw voorzitter van het directiecomité van een federale overheidsdienst.’

Slechtste leerling

Met deze cijfers hinkt het federale niveau achterop ten opzichte van de deelstaten. Terwijl in 2017 slechts een op de acht topmanagers van FOD’s een vrouw was, waren er vier vrouwen tegenover vijf mannen bij het Waals Gewest, twee vrouwen en vijf mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, twee vrouwen en acht mannen in de Franse Gemeenschap en twee vrouwen tegenover negen mannen in Vlaanderen.

Met slechts twee op de tien vrouwelijke leden in het directiecomité van een FOD, zit het Belgische federale niveau in de staart van het Europese peloton. Daar is immer vier op de tien een vrouw, aldus de studie.

Maatregelen

Het Instituut vraagt dat de volgende federale regering zich ertoe verbindt om het koninklijk besluit van 2012 strikt uit te voeren. Verder is het instituut vragende partij voor een jaarlijkse monitoring van alle benoemingsbesluiten voor managementfuncties en een expliciete motiveringsplicht als wordt afgeweken van genderquota.

Tot slot beveelt het Instituut aan om een strategisch plan gelijkheid-diversiteit aan te nemen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ambtenarenzaken en een verantwoordelijke voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan te stellen binnen de FOD Beleid en Ondersteuning. Die persoon zou dan belast worden met de opvolging van het koninklijk besluit van 2012 en het plan gelijkheid-diversiteit bij de overheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content