Internationale Mannendag, ook een vrouwenzaak

© -

Op 19 november vindt de Internationale Mannendag (IMD) plaats, een dag waarop onderwerpen als positieve rolmodellen, gendergelijkwaardigheid en discriminatie centraal staan.

Eindelijk! Een antwoord op de veelgestelde vraag ‘maar wanneer is het dan mannendag?’. Welaan dan: op 19 november dus. De Internationale Mannendag werd in 1999 opgericht in Trinidad and Tobago, door Dr. Jerome Teelucksingh om mannen te bevrijden van de vooroordelen die er de ronde doen over begrippen als ‘mannen’ en ‘mannelijkheid’, een strijd die dus zeer nauw aanleunt bij het (moderne) feminisme.

De missie van IMD steunt op zes peilers:

  • Promoten van positieve rolmodellen, niet enkel steracteurs en sportmannen maar eenvoudige werkende mannen die goed en eerlijk trachten te leven;
  • Erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu;
  • Aandacht voor gezondheid en welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel; Onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen: in sociale kringen, sociaal gedrag en verwachtingen, en op juridisch vlak;
  • Verbeteren van genderrelaties en bevorderen van gendergelijkwaardigheid;
  • Een veiliger en beter wereld creëren waar alle mensen in veiligheid kunnen leven en groeien om hun volledig potentieel te bereiken.

In België doopt Zij-kant voor één dag de vrouwenbeweging om naar Hij-kant. Een man die feminist is, komt immers niet alleen op voor gelijke rechten voor vrouwen, maar behartigt ook zijn eigen belangen. In de nieuwe publicatie ‘Gezocht: Femanisten’, oftewel feminisme door een mannelijke bril heeft Zij-kant de mannelijke visie op gendergelijkheid onderzocht. Wat vinden mannen van gendergelijkheid en van de soms beladen term feminisme? Welke discriminaties ervaren mannen? Wat kan het feminisme voor hen betekenen?

De literatuurstudie en de interviews in deze publicatie tonen aan dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen slachtoffer zijn van achterstellingsmechanismen en vooroordelen, die stevig ingeworteld zijn. Daarom is het nodig het feminisme open te trekken tot een zaak van en voor vrouwen én mannen. Met de term ‘femanisme’ wordt een feminisme geintroduceerd door en voor mannen. Iedereen, zowel mannen als vrouwen, is tenslotte gebaat bij meer gelijkwaardigheid. (Bron: Rosa VZW)

Internationale mannendag op weekend.be

Stijn De Wandeleer schreef een openhartig stuk over hoe ook mannen gebukt gaan onder heersende schoonheidsidealen, Catherine Ongenae had het eerder al over toxische mannelijkheid en hoe mannen te lijden hebben onder mannen, en Nathalie Le Blanc zocht uit wat mannelijkheid vandaag de dag eigenlijk nog betekent.

In ons Internationale Mannendagdossier leert u onder andere bij over de verschillen tussen mannelijke- en vrouwelijke verzorgingsproducten en hoe deze verzorgingsproducten vandaag de dag aan de man gebracht worden. U komt meer te weten over mannen en make-up, over hoe mannen die deeltijds werken te maken krijgen met discriminatie en recent onderzoek naar mannelijke anticonceptie. Er wordt opgeroepen om meer te praten over uw seksualiteit, en wie er minder graag over praat kan een app ontdekken die u kan helpen mocht u last hebben van veelvuldige premature ejaculaties. U leert waarom toiletten eigenlijk gescheiden zijn en waarom de knoopjes van een mannen- en vrouwenhemd aan de andere kant staan.

Kom te weten waarom de mannenbeweging zich onderdrukt voelt en waarom steeds meer mannen weglopen van het feminisme, hoewel feminisme zeker ook een mannenzaak is.

Partner Content