Internationale Arbeidsorganisatie: “Loonkloof tussen mannen en vrouwen pas over 70 jaar volledig gedicht”

© iStockphoto

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in verschillende landen en sectoren blijft bestaan.

Indien de huidige trend blijft gelden, duurt het nog 70 jaar vooraleer de loonkloof tussen mannen en vrouwen volledig is gedicht. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

“De voorbije twee decennia heeft de voorsprong die vrouwen namen op vlak van onderwijs niet geleid tot een evenredige verbetering van hun situatie op het werk. In heel wat regio’s ter wereld hebben vrouwen, in vergelijking met mannen, nog altijd meer kans om werkloos te worden en te blijven, maken ze minder kans om deel uit te maken van het arbeidsproces – en wanneer ze daar wel in slagen, moeten ze vaker minderwaardige jobs aanvaarden. Vooruitgang in het wegwerken van deze hindernissen wordt maar met mondjesmaat geboekt, en beperkt zich tot een paar regio’s in de wereld”, aldus de onderzoekers.

Sinds de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 zijn slechts marginale vorderingen geboekt en nam de genderkloof inzake werkgelegenheid met een minieme 0,6 procentpunt af, luidt het pessimistisch. Zo bedroeg in 2015 het percentage werkende vrouwen 46 procent, tegenover bijna 72 procent werkende mannen.

De kloof werd enkel kleiner in Noord-, Zuid- en West-Europa, enerzijds als gevolg van de hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in deze regio’s maar ook als gevolg van de lagere tewerkstelling van mannen door de economische crisis. In Zuid- en Oost-Azië is de kloof zelfs nog gegroeid.

Vrouwen werken meer uren dan mannen

Een andere vaststelling is dat vrouwen meer uren per dag werken dan mannen: “In de ontwikkelde economieën werken vrouwen gemiddeld 8 uur en 9 minuten (al dan niet betaald werk), voor mannen is dit 7 uur en 36 minuten.” Toch verdienen vrouwen gemiddeld 77 procent van wat hun mannelijke collega’s verdienen.

Die ongelijkheid kan niet louter worden toegeschreven aan verschillen in opleiding of leeftijd, maar is een rechtstreeks gevolg van de onderwaardering van het soort werk dat vrouwen doen, en de vereiste vaardigheden in sectoren en beroepen waarin voornamelijk vrouwen werkzaam zijn, aldus het rapport. Factoren die ook meespelen zijn discriminatie, en het feit dat vrouwen vaak een loopbaanonderbreking nemen of hun werktijd verminderen om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen.

Voor het rapport “Women at Work: Trends 2016” werden gegevens uit 178 landen geanalyseerd. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content