Fruit blijkt kleiner als bijen blootgesteld worden aan pesticiden

© Getty Images

Bijen die zijn blootgesteld aan pesticiden worden niet alleen langzamer, blijkt uit een Zweedse studie. De aardbeien die ze bevruchten worden ook minder groot.

Van aardbeien is geweten dat ze groter worden als hun bloemen zijn bezocht door bijen. Maar nu blijkt dat ook blootstelling van die bijen  aan pesticiden een rol kunnen spelen.

Koolzaad

Onderzoekers van de Universiteit van Lund gebruikten twaalf buitenkooien waar solitaire bijen toegang hadden tot de bloemen van koolzaad en aardbeiplantjes. In de helft van de kooien was het koolzaad behandeld met het pesticide clothianidine. 

Daaruit bleek dat bijen die werden blootgesteld aan het behandelde koolzaad meer tijd nodig hadden dan andere bijen om hetzelfde aantal bloemen te bezoeken. En toen de onderzoekers de aardbeien na het experiment wogen, deden ze een tweede ontdekking: de aardbeien van de blootgestelde bijen bleken kleiner.

“Eerdere studies hadden al aangetoond dat clothianidine een negatief effect heeft op de foerageersnelheid, ontwikkeling en reproductie van wilde bijen”, zegt Lina Herbertsson, bioloog een hoofdauteur van de studie. “Onze resultaten tonen dat het ook het vermogen van de bijen om aardbeienbloemen te bestuiven kan aantasten.”

Complexe effecten

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. “In ons onderzoek hebben we de oorzaak van het lagere aardbeiengewicht niet gevonden, en we weten ook niet of dit een algemeen patroon is”, zegt ze.

In de EU is het gebruik van clothianidine voor gebruik buitenshuis verboden sinds 2018. Toch gelooft Herbertsson dat de nieuwe studie belangrijke implicaties heeft, omdat ze aantoont dat pesticiden complexere effecten kunnen hebben dan verwacht.

“Clothianidine is nu verboden, maar het is gedeeltelijk vervangen door andere stoffen die het zenuwstelsel van insecten op een vergelijkbare manier aantasten”, zegt ze. “Het is daarom erg belangrijk om deze studie voort te zetten en te onderzoeken hoe die stoffen het gedrag en de bestuiving van bijen beïnvloeden.”

Partner Content