Blije tieners lopen later minder kans op hart- en vaatziekten

Getty
Redactie Knack Weekend

Wie zich als tiener geliefd, optimistisch of gelukkig voelt, loopt op volwassen leeftijd minder risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van de American Heart Association.

Het onderzoek gaat uit van de antwoorden die 3500 Amerikaanse tieners in 1994 gaven over hun mentaal welzijn. De onderzoekers richten zich op vijf “mentale pijlers”: optimisme, geluk, zelfrespect, een gevoel van verbondenheid en zich geliefd voelen. De gezondheidstoestand van de tieners werd regelmatig gevolgd, tot ze gemiddeld 38 jaar oud waren.

Daar vallen enkele opvallende conclusies uit te trekken. Zo bleek meer dan de helft (55 procent) van de tieners maar één of geen enkele van die vijf pijlers te rapporteren. Bijna een derde (29 procent) rapporteerde er één of twee, en bij amper 16 procent is dat vier of alle vijf. 

Zoveel jaren later is nog maar 12 procent van de onderzochte personen in optimale cardiovasculaire gezondheid, en er is een duidelijke link met de mentale gezondheid als tiener. Wie in 1994 erg goed in zijn of haar vel zat, met vier of vijf mentale gezondheidspijlers, blijkt maar liefst 69 procent meer kans te hebben bij die gezonde groep te eindigen. Elke pijler afzonderlijk doet de kans met zo’n 12 procent toenemen.

‘We hebben nood aan meer grootschalige onderzoeken naar deze pijlers en andere positieve mentale gezondheidsfactoren tijdens de kindertijd en adolescentie om te begrijpen hoe ze gezondheid en ziekte later in het leven beïnvloeden’, zegt Farah Qureshi, assistent-hoogleraar aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. ‘Die informatie kan de volksgezondheid helpen en verschillen tussen bevolkingsgroepen reduceren.’

Partner Content