Gendergelijkheid in de wetenschap pas werkelijkheid tegen het pensioen van uw kleinkinderen

© Getty Images/iStockphoto

Wereldwijd worden inspanningen geleverd om meer meisjes naar STEM-richtingen te doen doorstromen. Maar echte gendergelijkheid in wetenschap en techniek zal er pas zijn als onze kleinkinderen op pensioen gaan, stellen Australische onderzoekers.

Onderzoekers van de Universiteit van Melbourne hebben het aantal mannelijke en vrouwelijke auteurs van meer dan 10 miljoen academische papers binnen wetenschappelijke en medische disciplines geanalyseerd om zo de genderkloof te kunnen berekenen.

Onderzoeker Luke Holman verzamelde gegevens van de citaten-gegevensbanken PubMed en arXiv en schatte vervolgens het geslacht van 36 miljoen auteurs in op basis van hun namen. De gegevens kwamen uit meer dan zesduizend academische tijdschriften uit meer dan honderd landen. Ze omvatten bijna alle disciplines van Science (wetenschap), Technology (techniek), Engineering (ontwerp- en ingenieurswetenschappen) en Mathematics (wiskunde), kortweg STEM.

Fysica, wiskunde en scheikunde

Volgens de resultaten vertoonden 87 van de 115 disciplines significant minder vrouwelijke auteurs (minder dan 45 procent). De domeinen fysica, computerwetenschappen, wiskunde, chirurgie en scheikunde kenden het minst vrouwelijke auteurs.

Amper vijf disciplines vertoonden meer vrouwen (meer dan 55 procent), met als toppers verpleegkunde, verloskunde en palliatieve zorg. Soms was de genderkloof erg groot, zoals bijvoorbeeld in het geval voor fysica. Aan het huidige tempo zal volgens de berekeningen van de onderzoekers de kloof pas gedicht worden binnen 258 jaar.

Meer mannen in prestigieuze bladen

Opvallend was ook dat het aantal mannelijke auteurs hoger lag in de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften. Vrouwen publiceerden vaker in standaardvakbladen. Vermoed wordt dat mannen tot de helft vaker worden uitgenodigd door sommige bladen om een paper in te dienen. Ook bleek dat rijke landen zoals Japan, Duitsland en Zwitserland minder vrouwelijke auteurs kennen dan armere landen.

“Ook al zien we in bijna alle disciplines jaar na jaar een stijgende lijn in het aantal vrouwelijke auteurs, toch zal het voor sommige domeinen nog decennia of zelfs eeuwen duren eer er sprake is van gendergelijkheid”, zegt medeauteur Cindy Hauser.

Maatregelen wachten op implementatie

Volgens de onderzoekers zijn een aantal maatregelen om de genderkloof te dichten al gekend, maar wachten ze nog op implementatie. Het gaat dan onder meer over een hervorming van de academische publicatie en de peer review of het erop toezien dat vrouwen even vlot toegang krijgen tot informele professionele netwerken en tot dezelfde middelen op het werk.

Evengoed kan er nog veel werk verricht worden om vrouwelijke wetenschappers met kinderen beter te ondersteunen en een pauze binnen de carrière mogelijk te maken. Ook kan er meer op worden toegezien dat het aantal vrouwelijke sprekers op conferenties gelijk is aan de mannelijke sprekers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content