Enquête: bijna een op twee jonge vrouwen heeft al eens aan zelfdoding gedacht

. © Getty Images

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jonge vrouwen. Uit een online enquête van Flair blijkt dat bijna een op de twee lezers ooit al eens aan zelfdoding dacht.

Op World Mental Health Day, op 10 oktober vorig jaar, lanceerde jongerenmagazine Flair een online enquête bij haar lezers om te polsen naar de mentale gezondheid van jonge vrouwen. Ruim 2.000 vrouwen tussen de 18 en de 35 jaar vulden de bevraging in. De resultaten zijn opmerkelijk. Zo’n 48 procent van de lezers heeft ooit al eens aan zelfdoding gedacht, 8 procent daarvan heeft ook daadwerkelijk een poging ondernomen om het leven te beëindigen. Daarnaast gaf 17 procent van de respondenten aan te lijden aan een mentale stoornis, 1 op de 4 kreeg van de dokter de diagnose ‘depressie’. 6 op de 10 jonge mensen signaleert last te hebben van paniekaanvallen.

Keuzestress en prestatiedruk

De enquête zocht ook naar verklaringen voor die cijfers. Prestatiedruk (79 procent), keuzestress (72 procent) en het hoge tempo van het hedendaagse leven (46%) kwamen als drie grootste oorzaken naar voor. Ook sociale media maken ons niet bepaald gelukkiger, geeft 15 procent van de lezers aan. Toch is praten over de mentale gezondheid nog altijd een grote drempel. Een minderheid (15 procent) praat er nooit over, iets minder dan de helft (44 procent) vindt een gesprek over mentale gezondheid ‘erg moeilijk’.

‘Dit is een lezersenquête: de resultaten zijn mogelijk niet representatief voor de volledige maatschappij’, aldus hoofdredactrice Eva Van Driessche. ‘Maar als je weet dat zelfdoding een belangrijke doodsoorzaak is in die leeftijdsgroep, vrees ik dat die cijfers ons wel wakker moeten schudden.’

Impact corona onduidelijk

‘Dit zijn heel hoge cijfers’, nuanceert Kirsten Pauwels, woordvoerder van de zelfmoordlijn. ‘Als we kijken naar de gegevens uit de gezondheidsenquête van Sciensario uit 2018, zien we dat 15,5 procent van de vrouwen aanzelfdoding gedacht heeft. Dat is een pak minder. Als het gaat over suïcidepogingen ligt dat cijfer op 5,4 procent bij de Vlaamse vrouwen.’ Die gegevens hebben betrekking op alle vrouwen ouder dan 15, en dus niet alleen op jongeren.

‘Ik vermoed dat de respondenten hier zelf konden beslissen of ze de enquête invulden of niet. Mensen die worstelen met hun mentale gezondheid, zullen sneller geneigd zijn om deel te nemen aan zo’n bevraging. Vandaar ook de hogere cijfers.’ De meest recente officiële cijfers dateren uit 2018. Het is dus moeilijk te zeggen hoe de coronacrisis daar een invloed op uitoefent. De meest recente cijfers van de federale politie geven alleszins geen significante stijging aan. ‘De geschiedenis leert ons de impact van zo’n crisis zich pas op lange termijn laat voelen. Het is nog te vroeg om daar nu conclusies over te trekken’, aldus Pauwels.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Bij zelfmoordgedachten kan je bellen naar 1813 of surfen naar zelfmoord1813.be.

De afgelopen maanden verzamelden wij op Weekend.be ook heel wat informatie over mentale gezondheid die mogelijks interessant kan zijn:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content