Dit zijn de thema’s waarvoor jonge Amerikaanse vrouwen naar de stembus trekken

© REUTERS

De onderwerpen waar jonge Amerikaanse vrouwen van wakker liggen – en hoe hun beide presidentskandidaten erover denken.

Vrouwelijke millennials maken 13% van het Amerikaans electoraat uit dit jaar, een percentage dat niet bijzonder hoog, maar wel belangrijk is. Lifestyleplatform Refinery29 trok daarom de straat op om deze vrouwen te vragen wat voor hen de onderwerpen zijn die hun stem zullen bepalen, en waarom zij vandaag naar de stemhokjes zullen trekken. 78% van de vrouwen die ze aangesproken hebben waren ervan overtuigd dat het resultaat van deze verkiezing een directe impact zal hebben op hun leven.

De steekproef die R29 hield is uiteraard niet representatief voor De Jonge Amerikaanse Vrouw, maar het is interessant om te lezen wat hen wakker houdt, wat zij hopen dat hun toekomstige president belangrijk vindt. Onderwerpen als de loonkloof en gezondheidszorg kwamen vaak aan bod, en uiteraard werden de woorden ‘reproductive rights’ meer dan eens uitgesproken. (Lees alle reacties hier).

Wij lijsten nog even op hoe beide presidentskandidaten over deze thema’s spreken:

Clinton en Trump over de loonkloof

Hillary Clinton heeft zich heel haar leven ingezet om de loonkloof te verkleinen. Als senator introduceerde ze de Paycheck Fairness Act (in 2005 en nogmaals in 2007), ze onderschreef de Lilly Ledbetter Fair Pay Act in 2009 (overigens ook de eerste wet die president Obama ondertekende). Het is dan ook logisch dat equal pay een belangrijk punt is op de politieke agenda van Clinton, ook tijdens de huidige verkiezingscampagne. De Trump-achterban stak Clinton tijdelijk een spaak in de wielen via een onderzoek dat had aangetoond dat er in de Clinton Foundation een enorme wage gap was, en noemde Clinton een hypocriet. Dit onderzoek werd ondertussen weerlegd door Clinton zelf, die prompt een lijst met namen en salarissen van medewerkers openbaar maakte, al bestaat er toch nog enige discussie, aangezien die lijst niet volledig zou zijn.

Trump spreekt zich in zijn agendapunten niet officieel uit over de loonkloof, al is in zijn economisch plan wel betaald moederschapsverlof (6 weken) opgenomen en wil hij de kosten voor kinderverzorging vrijstellen van belastingen. Officieus ondersteunt hij wel gelijk loon voor gelijk werk -daarover heeft hij zich in verschillende interviews al uitgelaten, al vindt hij het naar eigen zeggen moeilijk om te bepalen wat gelijk werk is. Hij zegt meermaals dat loon gebaseerd zou moeten worden op verdienste, niet op geslacht. Vrouwen die voor Trump gewerkt hebben onderschrijven zijn streven. Dit komt natuurlijk wel allemaal van een man die openlijk zegt dat hij Melania “een jaarloon van 1 dollar én alle kleding die ze zich maar kan wensen” uitbetaalt.

Clinton en Trump
Clinton en Trump© BELGAIMAGE

Clinton en Trump over gezondheidszorg

Na de steun die Hillary Clinton van de Obama’s kreeg kan ze niet anders dan Obamacare verder uitbouwen en dat is ze ook van plan, al wil ze dit goedkoper en toegankelijker maken. De overheid moet volgens Clinton een eigen ziekteverzekering aanbieden die armere gezinnen zich kunnen veroorloven en wil de steun aan community health centers verhogen (en er meer oprichten). Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de man in de straat niet de dupe wordt van de grote farmaceutische industrie, en wil ze dat mensen beschermd zijn tegen prijsschommelingen van geneesmiddelen (op voorschrift) door via Medicare vaste prijsafspraken te maken.

Trump daarentegen is bijzonder hard gekant tegen de te dure Affordable Care Act en wil het plan volledig van tafel vegen. In zijn ‘Zevenpuntenprogramma’ wil hij onder meer het door Obama ingestelde individuele mandaat afschaffen, waarbij elke Amerikaan een ziekteverzekering moet hebben. Hij is er rotsvast van overtuigd dat het vrijemarktprincipe, waarbij verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar concurreren voor de beste voorwaarden, uiteindelijk ook het beste resultaat voor de bevolking zal opleveren. Net als Clinton pleit hij voor een grotere transparantie van de farmaceutische sector. Trump wil echter in tegenstelling tot zijn concurrente de toegang tot Medicaid reduceren, aangezien er naar zijn mening “al genoeg profiteurs zijn”.

Dit zijn de thema's waarvoor jonge Amerikaanse vrouwen naar de stembus trekken
© REUTERS

Clinton en Trump over abortus

Alweer een belangrijk agendapunt voor Hillary Clinton. Ze schaart zich al langer achter de toegang tot abortus en zegt steeds dat deze ‘safe, legal and rare’ moet zijn. Ze ondersteunt de destijds controversiële uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof uit 1973 dat in de zaak Roe v. Wade oordeelde dat het ‘recht op abortus’ besloten lag in het grondwettelijke ‘recht op privacy’. Deze uitspraak vormt nog steeds de wettelijke fundering voor heel wat pro-life/pro-choice discussies. Clinton wil daarnaast het Hyde amendement schrappen, dat stelt dat abortuskosten niet opgenomen mogen worden in Medicaid. De Democratische kandidaat zegt dat het zo onmogelijk wordt voor vrouwen met een laag inkomen (disproportioneel veel vrouwen met een andere huidskleur) “to exercise their full reproductive rights.” Hillary Clinton wil bovendien de financiële steun aan Planned Parenthood verhogen.

Donald Trump is wisselvallig over dit onderwerp. Hij is lange tijd pro-choice geweest, waardoor hij de rechtse achterban van de Republikeinen maar moeilijk kon overtuigen. Zijn aanstelling van Mike Pence (fervent en openlijk tegen abortus) moest dit probleem uit de weg ruimen. In meerdere interviews heeft hij al gezegd dat hij “ingezien heeft dat hij fout was” in zijn mening over abortus. Hij zegt nu dat abortus illegaal moet beschouwd worden “except in cases of rape, incest, or when a pregnant woman’s life is endangered” en wil alle financiële ondersteuning voor Planned Parenthood schrappen. (Aan het begin van zijn campagne vond hij de organisatie nochtans nuttig). Het verbieden van abortus is voor Donald Trump niet voldoende: hij wil het zelf strafbaar maken. (Eerst vond hij dat de vrouwen die de abortus ondergingen gestraft moeten worden, vandaag is hij van mening dat de mensen die deze abortus uitvoeren gestraft moeten worden.)

Partner Content