Deze Amerikaanse staten sleutelen aan de abortuswetgeving

Een vrouwenmars in Washington © Getty

Texas heeft vorige week aangekondigd dat het de abortuswetgeving zal verstrengen, maar hoe zit het met de rest van het land? Een stand van zaken in dertien andere Amerikaanse staten.

Texas is de meeste recente Amerikaanse staat die roert in zijn abortuswetgeving. Het afbreken van een zwangerschap wordt er wettelijk verboden vanaf het moment dat de foetus een eerste hartslag laat horen. Dat kan al rond de zesde week van de zwangerschap zijn, vaak een moment waarop een vrouw zich nog niet realiseert dat ze zwanger is.

De wet geeft burgers ook het recht om artsen aan te klagen als zij na deze termijn een zwangerschap helpen beƫindigen.

Verdeeldheid over abortus

Abortus is een kwestie die tot grote verdeeldheid leidt in de Verenigde Staten. Tegenstanders halen vaak religieuze overtuigingen aan als reden om abortus als immoreel te bestempelen, terwijl voorstanders van abortus zeggen dat een vrouw het recht moet hebben om zelf keuzes te maken over haar eigen lichaam.

Volgens het Guttmacher Institute, een onderzoeksorganisatie voor reproductieve gezondheid, zijn er ‘onophoudelijk aanvallen op abortusrechten’. Sinds januari hebben vijftien Amerikaanse staten zeventig abortusbeperkingen uitgevaardigd, waaronder tien verboden.

Sommige politici zouden erop uit zijn om het mijlpaalarrest van 1973 terug te draaien. Toen oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de meeste abortuswetten ongrondwettelijk waren omdat het recht op abortus besloten ligt in het grondwettelijke recht op privacy. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vandaag een 6-3 conservatieve meerderheid sinds voormalig president Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn drie benoemingen heeft gedaan, waaronder die van rechter Amy Coney Barrett, een hevig voorstander van abortusbeperkingen.

Een overzicht van wat er momenteel gaande is in verschillende staten:

Mississipi

Het Hooggerechtshof heeft ingestemd om een door de Republikeinen gesteunde staatswet nieuw leven in te blazen die abortus na 15 weken zwangerschap verbiedt. Deze zaak zou het arrest van 1973, bekend als Roe v. Wade, die abortus in het hele land legaliseerde, kunnen ondermijnen. De uitspraak van het Hooggerechtshof wordt volgend jaar verwacht.

Louisiana

Een soortgelijk verbod werd goedgekeurd, maar de wet zal naar verwachting niet van kracht worden voordat er een besluit is genomen over de wet van Mississippi.

Arkansas

In maart heeft de staat Arkansas alle abortussen verboden, met uitzondering van medische noodsituaties. Voor incest of verkrachting wordt geen uitzondering gemaakt. Naar verwachting zal deze wet van kracht worden in augustus. Voorstanders hopen dat het een aanleiding zal zijn voor het Hooggerechtshof om Roe v. Wade uit 1973 te herbekijken.

Oklahoma

Republikeins gouverneur Kevin Stitt ondertekende in april een algeheel verbod op abortus, dat in november van kracht zal worden. In afwachting van mogelijke juridische acties ondertekende hij ook een alternatieve wet die abortus vanaf zes weken verbiedt. Die wet stelt ook dat artsen die na deze tijd een abortus uitvoeren, zich schuldig zouden maken aan moord.

Arizona

Republikeins gouverneur Doug Ducey ondertekende in april een wet die abortus vanwege genetische afwijkingen zoals het syndroom van Down of taaislijmziekte in de ban doet, tenzij de aandoeningen bewezen dodelijk zijn voor het kind. De wet zou wellicht vanaf augustus van kracht worden.

Montana

De Republikeinse meerderheid heeft in april verschillende wetsvoorstellen aangenomen die de toegang tot abortus beperken. Zo zal er een verbod gelden na 20 weken zwangerschap. De maatregelen treden in oktober in werking.

Zuid-Carolina

De Republikeinse gouverneur Henry McMaster heeft in februari een wet ondertekend die abortus verbiedt zodra een foetale hartslag wordt gedetecteerd. De wet is opgeschort in afwachting van een juridische claim ingediend door Planned Parenthood, een invloedrijke Amerikaanse ngo die opkomt voor het recht van vrouwen op abortus.

Tennessee

De staat heeft in 2020 abortus na zes weken zwangerschap verboden. Het grootste deel van de wet is echter geblokkeerd vanwege juridische betwistingen. Het onderdeel dat abortus verbiedt na de diagnose syndroom van Down, is wel al van kracht.

Ohio

Een federaal hof van beroep oordeelde in april dat Ohio een wet uit 2017 die abortussen verbiedt, kan handhaven wanneer uit medische tests blijkt dat de foetus het downsyndroom heeft. Ohio keurde vorig jaar ook een wetsvoorstel goed dat erin voorziet dat foetaal weefsel wordt gecremeerd of begraven.

Kentucky

De procureur-generaal heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het verbod op de dilatatie- en evacuatiemethode, die doorgaans wordt gebruikt bij abortussen in het tweede trimester, opnieuw in te voeren. Het verbod werd in een wet omgezet maar in 2019 door een rechtbank opgeheven. Voorstanders van abortus vrezen dat dit abortus na 15 weken effectief onmogelijk zal maken.

Idaho

‘Choose Life’- nummerplaten worden hier sinds januari te koop aangeboden voor 35 dollar. Vergelijkbare nummerplaten zijn beschikbaar in 33 staten, waarvan 18 een deel van de inkomsten doneren aan anti-abortuscampagnevoerders, zegt het Guttmacher Institute.

Pennsylvania

In maart verloren instellingen die abortussen uitvoeren een rechtszaak tegen een verbod op het gebruik van staatsgeld van Medicaid voor het beƫindigingen van zwangerschappen. Ze hebben aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak.

Missouri

Een wet uit 2018 die abortussen na acht weken verbiedt, is uitgesteld vanwege juridische problemen.

Dit stuk is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner Thomson Reuters News Foundation.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content