Borstvoedingspauze opgenomen in onderwijsregelgeving

© iStock

Vanaf september zullen ook kersverse moeders die in het onderwijs werken borstvoedingspauzes kunnen nemen. Dat recht kan hen niet langer geweigerd worden. “Een terechte en knappe verwezenlijking”, zegt het Christelijk Onderwijzersverbond.

Het recht op borstvoedingspauze is eigenlijk al 15 jaar geregeld via een cao (nr.80) van de Nationale Arbeidsraad. Maar nu wordt het recht ook expliciet opgenomen in de onderwijsregelgeving. Vanaf september 2016 zullen moeders in het onderwijs hun werk mogen onderbreken om hun kindje borstvoeding te geven of melk af te kolven.

Het aantal pauzes hangt af van de werkuren. Bijvoorbeeld: twee pauzes van een half uur of één pauze van een uur voor een werkdag van minstens zevenenhalf uur, of een pauze van een half uur voor een werkdag van minstens vier uur. Werknemers die borstvoedingspauzes willen nemen, hebben wel een medisch getuigschrift van hun arts of een attest van Kind & Gezin nodig. Het betrokken schoolbestuur moet ook minstens twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht worden.

Niet later in te halen

“De school zelf moet zorgen voor een goed verwarmde en verluchte ruimte waar je borstvoeding kan geven of melk kan afkolven”, luidt het. Wie borstvoedingspauzes neemt, verliest geen deel van zijn loon. De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit. Er kan ook niet gevraagd worden de tijd van de pauze(s) later in te halen.

Het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVI is op 19 februari goedgekeurd door de Vlaamse regering. De tekst moet nog wel een weg afleggen, o.a. via de Raad van State, en moet nog besproken en gestemd worden in het Vlaams Parlement. Pas nadien kunnen de maatregelen echt van kracht gaan. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content