Met boter en suiker: over het vertrouwen in onze voeding

In november organiseerde de website foodlog samen met de Universiteit van Wageningen een debat over Food & Trust. Naar aanleiding daarvan schreef journalist Huib Stam deze reeks artikels over ons voedsel en de industrie die daaraan werkt.
Over ons voedsel: welke media bieden betrouwbare informatie?