lampe belge

10/04/11 om 00:00 - Bijgewerkt op 09/04/11 om 23:59

Bron: Knack Weekend

Beste Heer Swimberghe, Deze lamp is nog een erfstuk van mijn grootmoeder en is dan via mijn ouders naar mij doorgegeven. Ik vroeg mij af of ze enige waarde (buiten dan de emotionele waarde natuurlijk) heeft. Het is een authentieke olielamp, met nog het originele glas erop. Bovenop de glas staat vermeld "Fabrication Belge" met eronder een getal, nl. "10 111". Uw mening hierover is zeer geapreccieerd. Dank reeds bij voorbaat, Anja Wouters anja.wouters@skynet.be

lampe belge

Goed een kwart eeuw geleden werden op vlooienmarkten gevechten geleverd voor dit soort petroleumlampen uit grootmoederstijd. Ondertussen bestaat er nog weinig belangstelling voor en is de waarde onherroepelijk gedaald. Ik denk ook niet dat deze lampen ooit weer waardevol worden. De waarde van deze Belgische petroleumlamp ligt rond de 25 à 50 euro.

Onze partners