Waarom het natuurlijk werelderfgoed van levensbelang is voor mens en milieu

Waarom het natuurlijk werelderfgoed van levensbelang is voor mens en milieu

Bijna de helft van alle sites die door de Unesco zijn uitgeroepen tot Werelderfgoed Natuur zijn bedreigd door oliewinning, houtkap en mijnbouw. Toch leveren die sites levensbelangrijke diensten aan mens en milieu, stelt een rapport in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WWF).