Grootste tiramisu weegt meer dan 1 tonCulinair

Grootste tiramisu weegt meer dan 1 ton

Een tiental Franse patissiers hebben tijdens een lokaal salon voor chocolade de grootse tiramisu ter wereld klaargemaakt.