Logeren in een arresthuis

Logeren in een arresthuis

Het Arresthuis in Roermond uit 1863 deed aanvankelijk dienst als huis van bewaring. Sinds 2011 zijn de cellen veranderd in hotelkamers, maar de gevangenisinrichting is intact gelaten.