Gratis op reis als reisbegeleider

Gratis op reis als reisbegeleider

KrisKras biedt jongeren tussen 23 en 33 jaar de kans om als reisbegeleider op reis te gaan. KrisKras betaalt in ruil voor je engagement je reizen en kosten ter plaatse.

De reizenbazaar van KrisKras

De reizenbazaar van KrisKras

Op 16 december houdt touroperator KrisKras de Bazaar Mundial, een middag waarop ze het nieuwe reisaanbod en de werking van KrisKras uit de doeken doen.

Jongerenreismarkt Bazaar Mundial

Jongerenreismarkt Bazaar Mundial

KrisKras stelt op zaterdag 28 januari zijn zomerbrochure voor en organiseert terzelfder tijd de jongerenreisbeurs Bazaar Mundial.