Sensuele kariatiden uit de renaissance

Sensuele kariatiden uit de renaissance

Zou u iets meer weten over deze twee kariatiden op perkament? Ze meten 41 bij 18,5 centimeter.

Zijn ze antiek en waardevol?