Rustieke Erotiek Frans Van Immerseel

Rustieke Erotiek Frans Van Immerseel

Waarde heer Swimberghe, wij kwamen in het bezit van een glasraam van Frans Van Immerseel, "Eva in het Aards Paradijs", ongeveer 30 x 40 cm. De foto in bijlage vond ik op internet, zodat het mogelijk geen uniek stuk is. Hebt u enig idee of er inderdaad meerdere exemplaren van bestaan en wat het waard is? Bij voorbaat dank voor info. Met vriendelijke groeten. Bert Frans