Geschilderd door een Venetiaanse amateur

Geschilderd door een Venetiaanse amateur

Wij hebben een schilderij geerfd dat al gedurende verscheidene generaties familiebezit is.

Zie foto's hierbij.

Weet U wie de schilder is en waar het gemaakt is?