Erotisch Brons Harriet Whitney Frismuth

Erotisch Brons Harriet Whitney Frismuth

dit bronse beeld op marmer voetstuk is getekend H FRISHMUTH en voorzien van een stempel BRONZE GARANTI PARIS J.B DEPOSEE wie is deze kunstenaar en wat is de waarde