Een slechte vrouw ben je altijd (en andere onzin)

Een slechte vrouw ben je altijd (en andere onzin)

Cathérine Ongenae - 'Vrouwen doen het zichzelf aan' kopte De Standaard gisteren. Maar, zo vraagt Knack-medewerkster Cathérine Ongenae zich af, is maternal gatekeeping de oorzaak van die ongelijke verdeling, of eerder het gevolg van genderstereotypering?