Op minibreak in bruisend Bristol

Op minibreak in bruisend Bristol

In deze Britse havenstad komen verleden en heden samen in een levendige atmosfeer.