Schilderij A. Bogaert

Schilderij A. Bogaert

Is dit een werk van André Bogaert en zo ja wat is de waarde?