Help, een sterke vrouw aan het hof!

Help, een sterke vrouw aan het hof!

Voor Koningin Sofia ging het altijd veeleer over loyauteit dan over liefde in haar huwelijk met Koning Juan Carlos...