Koninklijke kalender - maart

01/03/16 om 00:00 - Bijgewerkt om 08:34

Bron: Royals

In de koninklijke kalender doet Royals per dag verslag van de lotgevallen van bekende en minder bekende, nog regerende en gevallen adellijke dynastieën. Een onuitputtelijke bron van opmerkelijke, soms bizarre of fantastische, maar altijd ware historische feiten. Keizerlijke pracht en koninklijke praal komen in dit uitzonderlijke fresco evenzeer aan bod als vertederende huistaferelen, vermakelijke faits divers, romances en tragedies.

Koninklijke kalender - maart

© .

1 maart 1815

Napoleon keert terug naar Frankrijk

Koninklijke kalender - maart

© .

Na de desastreuze invasie van Rusland en de verloren Volkerenslag bij Leipzig vielen de geallieerden Frankrijk binnen. Keizer Napoleon I werd in april 1814 tot troonsafstand gedwongen en verbannen naar het eiland Elba. Toen bleek dat zijn jaarlijkse beloofde toeslag niet werd betaald en hij hoorde dat de geallieerden hem wilden overbrengen naar een eiland in de Atlantische Oceaan, besloot hij Elba te ontvluchten en zijn keizerstroon terug te winnen. Op 26 februari verliet hij Elba en op 1 maart landde hij met een klein legertje op de Franse kust. Diezelfde dag al rukte hij op naar Parijs. Toen Lodewijk XVIII, die door de geallieerden weer op de troon was gezet, het vijfde linieregiment op hem afstuurde, gebeurde er iets bizars. Napoleon liet zijn eigen legertje halt houden en reed alleen af op de Franse soldaten. Toen hij dicht genoeg was gekomen om te worden gehoord, stapte hij van zijn paard en riep hen toe: 'Soldaten van het vijfde, jullie kennen me. Als iemand van jullie zijn keizer wil neerschieten, is dit het moment.' De Franse soldaten zwegen even en riepen vervolgens: 'Leve de keizer!' Ze voegden zich bij Napoleons leger en samen trokken ze op naar Parijs. In een paar weken had Napoleon opnieuw een troepenmacht verzameld van 140.000 man en 200.000 vrijwilligers. Lang duurde het allemaal niet. Op 18 juni 1815 werd Napoleon definitief verslagen in Waterloo en werd hij alsnog verbannen naar dat eiland in de Atlantische Oceaan: Sint-Helena. Hij stierf er in 1821.

2 maart 1963

Aartshertogin Isabella van Oostenrijk-Este wordt geboren

Isabella is de jongste van de vijf kinderen van Aartshertog Robert van Oostenrijk-Este. Isabella's grootvader was Karl I, de laatste Keizer van Oostenrijk. De aartshertogin is gehuwd met Graaf Andrea Czarnocki-Lucheschi. Zij is geparenteerd met het Belgische hof via haar broer, Aartshertog Lorenz, de echtgenoot van Prinses Astrid. Ze is ook de doopmeter van hun tweede zoon Joachim.

3 maart 2003

Kroonprinses Victoria van Zweden naar het leger!

Afgelopen jaren schrapten steeds meer monarchieën de Salische wet, die bepaalt dat enkel mannelijke opvolgers in aanmerking komen voor de troonopvolging. Zweden deed dat al in 1979, zodat niet Prins Carl Philip maar zijn oudere zus Victoria de huidige monarch zal opvolgen. De Zweedse kroonprinses bereidt zich al jaren voor op de troon. In Zweden hoort daar ook een militaire opleiding bij. Op 3 maart 2003 begon ze aan een drie weken durende training, waarbij ze geen voorkeursbehandeling kreeg. De knappe Victoria leerde er met verschillende wapens omgaan en deelde de barakken met andere rekruten. Verder bekwaamde ze zich in overlevingstechnieken en camouflage te velde.

4 maart 1943

Prinses Gina van Liechtenstein neemt de trein naar Vaduz

Vorst Frans Jozef II van Liechtenstein leerde de Oostenrijkse Gravin Georgine (Gina) von Wilczek kennen op een receptie in Wenen, waar ze beiden deel uitmaakten van een toneelkring. Hun prille liefde werd echter ernstig bemoeilijkt door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Zo moest Gina in 1942, net als vele van haar landgenoten, verplicht gaan werken om de economie op peil te houden. Ze kwam terecht op een boerderij waar ze koeien leerde melken en met Franse krijgsgevangenen de oogst hielp binnenhalen. Frans Jozef bleef haar ook daar opzoeken en eind 1942 verloofden ze zich. Gina maakte zich klaar voor de verhuizing naar haar nieuwe, onbekende vaderland. Frans Jozef was immers de eerste heerser van Liechtenstein die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, ook in zijn vorstendom leefde. Hoewel de oorlog volop woedde in Europa, was Frans Jozef er met veel diplomatie in geslaagd Liechtenstein buiten het geweld te houden en had hij er Duitsland van overtuigd zijn land niet binnen te vallen. Liechtenstein was daardoor geïsoleerd en moeilijk te bereiken. Daarom zorgden diplomaten voor een speciale trein die de bruid met een aantal familieleden Liechtenstein binnenreed. Wat begon als een sprookjesachtig huwelijk, bleek in de jaren nadien een stabiele verbintenis te zijn. Het paar kreeg vijf kinderen, waaronder Erfprins Hans Adam. Aan hem droeg Frans Jozef in 1984 grotendeels zijn macht over, waarna hij zich op zijn drie passies stortte: romaanse schilderkunst, het kweken van rozen en natuurlijk zijn vrouw Gina. Frans Jozef stierf op 13 november 1989, een paar weken na zijn vrouw.

5 maart 2000

Sultan Qaboes van Oman krijgt vredesprijs

Prins Qaboes werd in 1970 sultan van zijn land tijdens een paleisrevolutie waarbij hij zijn uiterst conservatieve vader aan de kant schoof en zijn land als een absoluut monarch de moderne tijd binnenloodste. Met de steun van Iran en Groot-Brittannië - waar hij had gestudeerd - kon hij zijn tegenstanders verslaan. Qaboes was in 1978 de enige Arabische leider die de akkoorden tussen Israël en Egypte steunde. Hij bleef ook nadien fungeren als bemiddelaar en ijverde voor vrede in het Midden-Oosten. Zijn inspanningen werden in 2000 beloond met een vredesprijs van het Amerikaans-Joodse Comité.

6 maart 1999

Emir Isa ibn Salman Al Khalifah sterft

Op 6 maart 1999 overleed Emir Isa ibn Salman Al Khalifah van Bahrein plots op 65-jarige leeftijd. De troonsbestijging van zijn zoon Hamad ibn Isa Al Khalifah betekende de start van een aantal ingrijpende veranderingen in het kleine eilandstaatje in de Perzische Golf. De nieuwe emir schonk alle politieke gevangenen de vrijheid en beloofde vrije verkiezingen en een grondwet. In de aanloop naar die verkiezingen van 2002 brak hij met een aloude traditie en gaf ook stemrecht aan vrouwen. Sindsdien is ook een nieuwe grondwet van kracht die de titel van Hamad veranderde van emir in koning. Koning Hamad probeert zijn landje zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor investeerders. Privé kende de vorst van Bahrein een grote tegenslag. In januari 2006 verongelukte zijn zoon Faisal bij een auto-ongeluk.

7 maart 1914

Prins Wilhelm zu Wied komt aan in zijn nieuwe land

Wilhelm zu Wied, die de kroon van het pas onafhankelijk geworden Albanië had aanvaard, kwam het land binnen via de havenstad Durrës. Hij kreeg in zijn nieuwe land te kampen met heel wat tegenstand en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog besloot hij het Albanese avontuur even stop te zetten. Hij verliet zijn koninkrijk begin september 1914 en nam dienst als officier in het Duitse leger. Albanië verviel snel verder in totale anarchie tot wanneer ene Zog het in 1922 tot premier schopte en zichzelf nadien tot president en in 1928 zelfs tot koning uitriep. Na de oorlog probeerde Wilhelm zijn troon terug te krijgen, maar hij botste op het veto van de geallieerden, die een vijand uit de oorlog niet tot staatshoofd wilden promoveren. Wilhelm gaf zijn aanspraken op de Albanese troon nooit op, maar keerde er nimmer meer terug.

8 maart 2004

Marokkaanse Prinses Lalla Amina krijgt onderscheiding van het Internationaal Olympisch Comité

Tijdens de opening van de derde Wereldconferentie over Vrouwen en Sport in Marrakesh verleende IOC-voorzitter Jacques Rogge een olympische onderscheiding aan Prinses Lalla Amina, een tante van de Marokkaanse Koning Mohammed VI. De prinses, die voorzitster was van de Marokkaanse federatie voor paardensport, kreeg de onderscheiding voor haar inzet voor sport voor vrouwen. De prinses bedankte met een rede waarin ze de onderscheiding zag als een beloning voor de inspanningen die haar land deed om sport een belangrijker plaats te geven in het leven van de Marokkanen, en dan vooral van de Marokkaanse vrouwen. Ze was ook trots op de prestaties van de Marokkaanse atletes, die bewijzen dat vrouwen in haar land niet langer worden gemarginaliseerd. De prinses overleed op 16 augustus 2012.

9 maart 1888

Wilhelm I, Koning van Pruisen en eerste Duitse keizer, sterft

Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen van 1969 in West-Duitsland hield een krant een enquête met de vraag wie de mensen het liefst als president zouden zien. 14,3 procent sprak zich uit voor de politicus Heinemann, die het ook zou worden. 55 procent echter koos voor iemand die niet eens kandidaat was: Prins Ludwig Ferdinand van Pruisen. Verwonderlijk was dat niet. De prins was een man van aanzien en zonder zijn voorouders was er allicht nooit een bondsrepubliek geweest. Zo'n 80 jaar voordien was zijn betovergrootvader, Keizer Wilhelm I, overleden. Hij was de eerste Duitse keizer, het resultaat van jarenlange inspanningen om Duitsland te verenigen in een confederale statenbond en zo zwaarder te wegen op de internationale politiek. Die inspanningen mogen vooral op de rekening worden geschreven van de toenmalige eerste minister, Otto von Bismarck. Wilhelm zelf was niet echt bedreven in politiek. Als tweede zoon van Friedrich Wilhelm III, de Koning van Pruisen, had hij normaal gezien nooit de troon moeten bestijgen en dus had hij ook nauwelijks een opleiding gekregen. Toen zijn broer Friedrich Wilhelm IV kinderloos stierf, moest de ondertussen bejaarde Wilhelm alsnog Koning van Pruisen worden en nadien Duitse keizer. Het hoogtepunt uit zijn bewind was zijn kroning tot keizer in 1871 in het Paleis van Versailles nadat zijn leger de Fransen had verslagen. In zijn memoires omschrijft zijn trouwe premier von Bismarck de keizer als een ietwat ouderwetse, vriendelijke gentleman en een gedisciplineerd Pruisisch officier, wiens gezond verstand af en toe onder 'vrouwelijke invloed' stond.

10 maart 1988

Prins Charles ontsnapt aan de dood in Zwitserland

Koninklijke kalender - maart

© .

De Prins van Wales ontsnapte aan de dood toen het groepje vrienden waarmee hij in de buurt van Davos een skitocht maakte in een sneeuwlawine terechtkwam. Twee vrienden van de prins werden meegesleurd terwijl de rest van de groep zich op het nippertje in veiligheid kon brengen. Zodra de lawine gepasseerd was, gingen de prins, zijn gids en een Zwitserse politieagent op zoek naar hun verongelukte vrienden, waarbij Charles met blote handen mee groef in de sneeuw. Een van de slachtoffers, een vriendin van de prins, had een zware wonde aan het been. Majoor Lindsay, een voormalige vleugeladjudant van de Queen en een van Charles' beste vrienden, werd levenloos teruggevonden. Na het ongeluk werd het prinselijke gezelschap met een helikopter opgehaald. Getuigen zagen hoe Charles wenend aan boord ging. Buckingham Palace werd meteen op de hoogte gebracht aangezien de vrouw van majoor Lindsay er op het persbureau werkte en zes maanden zwanger was.

11 maart 1899

Koning Frederik IX van Denemarken wordt geboren

Al voor de geboorte lag de naam van de prins vast: als het een jongen was, zou hij Frederik heten. Al eeuwen wisselen de koningen er immers de namen Christian en Frederik af. Anders dan de traditie het voorschreef, diende Frederik niet bij de landmacht, maar werd hij marineofficier. Hij was gek op de zee en droeg trots de bijnaam Frederik de Zeeman of de Viking. Net als veel zeelui had ook Frederik talrijke tatoeages op zijn lichaam staan. Ook toen hij al koning was, deinsde hij er niet voor terug om de ankers en draken die zijn armen sierden te tonen aan wie erom vroeg. Frederik werd een bijzonder graag geziene koning en had naast zeevaart nog twee grote hobby's: dirigeren en locomotieven besturen. Zo dook hij geregeld op als dirigent van het orkest van de koninklijke schouwburg van Kopenhagen en wist hij alles over de dienstregeling van de Deense spoorwegen. In 1971, kort nadat hij de Denen in een kerstboodschap had toegesproken, werd Frederik ernstig ziek. Hij stierf in januari 1972.

12 maart 2006

Geboorte van Gabriel van Nassau

Koninklijke kalender - maart

© .

Het nieuws dat de jonge Prins Louis, zoon van Groothertog Henri, vader zou worden, sloeg eind 2005 in als een bom. Niemand had al gehoord van Tessy Antony, de aanstaande moeder. Het paleis liet weten dat beide ouderparen hun kinderen liefdevol zouden bijstaan in deze moeilijke periode. Tessy, dochter van een daklegger, was beroepsmilitair in het kleine legertje van het groothertogdom en nam al deel aan een vredesmissie in Kosovo. Bij een bezoek van Louis aan de Luxemburgse troepen zou volgens sommigen de vonk zijn overgeslagen, maar anderen beweren dat de kennismaking is gebeurd in Zwitserland, waar de prins een opleiding aan de militaire school volgde. Op 12 maart 2006 werd de zoon van Tessy en Louis geboren: Gabriel. Later dat jaar trouwden de prins en zijn vriendin. Bij die gelegenheid verzaakte Louis de rechten op de troon voor zichzelf en alle andere kinderen die nog uit het huwelijk zouden voortkomen. Op 21 september 2007 kreeg het paar een tweede zoon, Noah.

13 maart 1881

Alexander II overleeft achtste aanslag op zijn leven niet

Tsaar Alexander II was berucht om zijn buitenechtelijke affaires. Met zijn maîtresse Catherine Dolgoroeki, bijna 30 jaar jonger dan Alexander, kreeg hij vier kinderen, naast de acht kinderen die hij bij zijn wettige echtgenote Tsarina Maria had verwekt. Een maand na de dood van de tsarina trouwde hij met Catherine, die ondertussen al in het paleis woonde. Alexander had al zeven aanslagen op zijn leven overleefd, maar kort na zijn tweede huwelijk werd een achtste aanslag hem fataal. Hevig bloedend werd Alexander teruggevoerd naar het paleis, waar hij in de armen van Catherine stierf. Op de plek van de aanslag werd de Kerk van de Verlosser op het Bloed gebouwd. Het leven van Catherine Dolgoroeki werd tot twee keer toe verfilmd.

14 maart 1958

Prins Albert van Monaco wordt geboren

Met 101 kanonschoten lieten de Grimaldi's de Monegasken weten dat Prinses Grace het leven had geschonken aan een kroonprins. Echt nieuws was het tegen dan echter al niet meer omdat de geboorte was uitgelekt toen een vrouw vanachter een raam in het paleis wuifde naar de journalisten en hen toeriep 'dat het een jongen was'. Het paleis liet dan zelf maar snel weten dat de prins even voor 11 uur was geboren en de naam Albert Alexandre Louis Pierre had gekregen. Later die dag gaf Rainier in een radio-interview toelichting bij de blijde gebeurtenis en gaf hij alle onderdanen de dag nadien vrij om de geboorte van zijn opvolger te vieren. Ook de moeder van Prinses Grace, Margaret Kelly, liet enthousiast van zich horen in de media en noemde Albert een heel knap prinsje.

15 maart 1972

Prins Constantin van Liechtenstein wordt geboren

Aan het hof van Liechtenstein zijn grote gezinnen schering en inslag. De prinselijke familie groeit er met iedere generatie dan ook flink aan. Hans Adam II, die in 2004 de macht overdroeg aan zijn zoon Aloïs, heeft nog drie broers en een zus. Die hebben samen voor heel wat neefjes en nichtjes gezorgd, maar Hans Adam zelf werkte ook goed mee aan de nataliteit van zijn rijk. Hij heeft samen met zijn vrouw, Prinses Marie, vier kinderen. Hun jongste zoon is Prins Constantin, die op 15 maart 1972 werd geboren. Constantin is intussen zelf getrouwd met Gravin Marie Kalnoky de Köröspatak. Het paar heeft zelf ook al drie kinderen.

16 maart 1874

Prins Napoleon, 'Le Petit Prince', wordt meerderjarig

De keizerlijke Prins Napoleon was de enige zoon van Napoleon III van Frankrijk. Toen zijn familie het land moest ontvluchten na de nederlaag tegen Pruisen in 1870 belandde hij in Engeland. Zijn vader was al enige jaren overleden toen Prins Loulou, zoals zijn moeder hem noemde, in 1874 meerderjarig werd en door de bonapartisten werd uitgeroepen tot Keizer Napoleon IV. In dat jaar werd hij ook geregeld genoemd als kandidaat-echtgenoot van de jongste dochter van de Britse Koningin Victoria. Omdat hij ervan overtuigd was dat militair prestige zijn kansen op een terugkeer op de Franse troon zou vergroten, probeerde hij zijn moeder en Koningin Victoria te overhalen hem naar Zuid-Afrika te sturen. Toen hij in februari 1879 zijn zin kreeg, belandde hij midden in een gewapend conflict met de Zoeloes. Op 1 juni van dat jaar trok hij met een kleine eenheid op verkenning in de streek van Ulundi en viel er in een hinderlaag. Zijn eenheid werd volledig uitgemoord. Zijn lijk werd teruggevonden met diepe speerwonden aan de voorkant, het bewijs dat hij dapper was gestorven. Zijn dood schokte Koningin Victoria, maar evenzeer de bonapartisten die hun laatste kans om de troon opnieuw in te nemen zagen weggeveegd. Het stoffelijk overschot van Napoleon IV werd in verregaande staat van ontbinding teruggebracht naar Engeland en begraven in de crypte in Farnborough, waar ook zijn vader begraven ligt. In zijn testament had Napoleon IV zijn achterneef, Prins Victor Bonaparte, tot erfgenaam benoemd. In 1910 trouwde die met Prinses Clémentine, dochter van Leopold II van België. De figuur 'Le Petit Prince' van Antoine de Saint-Exupéry is gebaseerd op Napoleon IV.

17 maart 1999

Margaretha De Jong, de Nederlandse gouvernante van Koning Boudewijn en Koning Albert, wordt begraven

Enkele maanden na het overlijden van hun moeder Astrid kregen Prinses Joséphine-Charlotte, Prins Boudewijn en Prins Albert een nieuwe gouvernante: de Nederlandse Margaretha De Jong. Tot in 1940 vervulde 'La Juf', zoals de hovelingen haar noemden, haar taak. Bij Kroonprins Boudewijn vielen haar twee trekjes op: zijn vroomheid en zijn obsessie met de dood. 'Maandenlang werd hij elke nacht wakker omdat hij droomde dat zijn moeder in de hel zou branden. Nooit sloeg hij het avondgebed over, dat hij met neergeslagen ogen bad. Zijn jongere broer Albert daarentegen durfde zijn weesgegroetje al eens luidkeels te zingen.' De koninklijke familie bleef altijd contact houden met juffrouw De Jong en zij vertelde graag en met veel respect over hun jaren samen aan iedereen die erom vroeg. Juffrouw De Jong, ondertussen mevrouw Kooperberg-De Jong, werd 86 jaar. In 2003 werden kindertekeningen van Koning Boudewijn uit haar archief geveild ten voordele van 'Kom Op Tegen Kanker'. Het was Koningin Fabiola zelf die de selectie had gemaakt.

18 maart 1950

Belgische regering valt over Koningskwestie

Koninklijke kalender - maart

© .

Op 18 maart 1950 viel de Belgische regering nadat er een referendum was gehouden over het al dan niet terugkeren van Koning Leopold III uit zijn ballingschap in Zwitserland. Die ballingschap was ontstaan na de breuk tussen het staatshoofd en zijn regering in 1940, gevolgd door een krijgsgevangenschap van de vorst na de ineenstorting van het Belgische leger. Sinds de bevrijding van België werd Leopold vervangen door een regent: zijn broer, Prins Karel. In het referendum sprak een meerderheid van 57,7 procent zich uit voor een terugkeer van Leopold. Helaas gaven de resultaten ook een scherpe tegenstelling weer tussen het overwegend katholieke Vlaanderen, waar een ruime meerderheid de vorst wilde laten terugkeren, en Brussel en Wallonië, waar Leopold geen 50 procent haalde. Toen de liberale partij geen einde wilde maken aan het regentschap van Prins Karel ontstond er in de regering een conflict dat leidde tot de val van de bewindsploeg. Leopold III keerde inderdaad terug, maar stond een jaar later zijn troon af aan zijn oudste zoon Boudewijn.

19 maart 1976

Scheiding van Prinses Margaret en Lord Snowdon wordt aangekondigd

Buckingham Palace liet in een korte mededeling weten dat de zus van de koningin en haar man in onderling overleg hadden besloten uit elkaar te gaan. Margaret was 16 jaar lang getrouwd met Antony Armstrong-Jones, die bij zijn huwelijk de titel van Lord Snowdon kreeg. Lord Snowdon zelf was op het moment van de aankondiging aan de slag als fotograaf in Australië en was duidelijk niet op de hoogte. Prinses Margaret was de eerste Britse royal die scheidde sinds Henry VIII. Haar relatie met de 29-jarige Roddy Llewellyn speelde een rol in de beslissing te scheiden. Lord Snowdon hertrouwde met de 14 jaar jongere Lucy Lindsay-Hogg, maar in 2000 strandde dat huwelijk. Ook Roddy Llewellyn en Margaret bleven niet bij elkaar. Prinses Margaret, de glamourprinses van de jaren 50 en 60, overleed aan kanker in 2002.

20 maart 1968

Harald van Noorwegen verlooft zich met Sonja

Koninklijke kalender - maart

© .

Al tijdens zijn studentenjaren had Kroonprins Harald zijn omgeving laten verstaan dat hij nooit zou trouwen met een vrouw die hem door het hof werd opgedrongen. Toen hij 20 was, ontmoette hij dé vrouw van zijn leven: het burgermeisje Sonja Haraldsen, dochter van een textielfabrikant. De twee negeerden de tegenkantingen van het hof, de politiek en zelfs het volk, die allen een prinses verkozen boven een burgermeisje. Harald en Sonja gingen samenwonen in een klein landhuis buiten de hoofdstad. Acht jaar later verbraken ze schijnbaar hun relatie en niemand zag hen nog samen. Harald werd in de pers prompt aan een assortiment van huwbare prinsessen gekoppeld, tot Sonja bij een ongeval in zijn wagen werd aangetroffen en bleek dat de twee elkaar al die tijd waren blijven zien. Stiekem hadden ze hun relatie voortgezet en elkaar ontmoet in Londen, Parijs en Rome. Zo veel volharding deed de vroegere tegenstanders van de relatie overstag gaan en uiteindelijk kondigde Koning Olav de verloving aan. Dankzij de toestemming van vorst en parlement kon de Noorse kroonprins op 29 augustus 1968 eindelijk trouwen met Sonja zonder zijn rechten op de troon te verliezen.

21 maart 1929

Noorse Kroonprins Olav trouwt met Prinses Märtha

Als volleerd zeiler nam de Noorse Kroonprins Olav in 1928 deel aan de Olympische Spelen in Amsterdam. Hij was zo goed dat hij er een gouden medaille behaalde. Maar er gebeurde nog iets belangrijkers: hij ontmoette er Prinses Märtha van Zweden. Märtha was de zus van Prinses Astrid, die kort daarvoor was getrouwd met de Belgische Kroonprins Leopold, de latere Leopold III. Toen Olav en Märtha trouwden in 1929 was dat het eerste Noorse koninklijke huwelijk in 340 jaar. Het paar kreeg drie kinderen: de huidige Koning Harald en de Prinsessen Astrid en Ragnhild (overleden in 2012). Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde Märtha met haar kinderen in Washington, waar ze goed bevriend werd met president Roosevelt. Märtha en Olav werden snel van elkaar gescheiden door haar vroege dood in 1954. Ze maakte de kroning van haar man, een paar jaar later, niet meer mee.

22 maart 1999

Spaanse Infante Cristina en haar man Iñaki verwachten een baby

Op deze dag kondigde het Spaanse hof aan dat Infante Cristina en haar man een eerste kindje verwachtten. Cristina is de jongste dochter van Koning Juan Carlos en was altijd al een sportfanate. Vooral in zeilen, een passie die ze met haar vader deelt, blonk ze uit. Ze nam deel aan verschillende internationale wedstrijden en werd geselecteerd voor het Spaanse olympische zeilteam bij de Spelen van 1988 in Zuid-Korea. Het was tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen van 1996 dat Cristina en Iñaki elkaar leerden kennen. Iñaki Urdangarín Liebaert, een zoon uit een Baskisch-Belgisch gezin, was daar als speler voor de Spaanse handbalploeg. De twee werden verliefd en trouwden op 4 oktober 1997 in Barcelona, waar ze ook gingen wonen. Hun eerste baby, Juan Valentin, werd er geboren op 29 september 1999. Hij was 53 centimeter groot en woog 4,03 kilogram. Het paar heeft ondertussen vier kinderen. Cristina en haar man liggen vandaag sterk onder vuur vanwege een fraudezaak waarin ze zijn verwikkeld.

23 maart 1990

De Britse Prinses Eugenie wordt geboren

Koninklijke kalender - maart

© .

Prinses Eugenie werd in Londen geboren als dochter van Prins Andrew, de Hertog van York, en zijn vrouw Sarah Ferguson. Ze heeft een oudere zus, Beatrice, die in 1988 het levenslicht zag. Eugenie en Beatrice zijn de enige kleindochters van Koningin Elizabeth II die de titel van prinses voeren. Hun ene nicht, Zara Phillips, draagt op uitdrukkelijk verzoek van haar ouders geen titel. De andere, Louise, wordt Lady Louise genoemd, ook al op vraag van haar ouders. Toen er stemmen opgingen om zijn dochters de titel van prinses af te nemen, botste dat op felle tegenstand van Prins Andrew, die erop stond dat zijn dochters prinsessen zouden blijven.

24 maart 1953

De Britse Queen Mary sterft

Mary von Teck was de echtgenote van Koning George V. Door haar huwelijk was zij Koningin van Engeland en Ierland en Keizerin van India. Haar oorspronkelijke titel was die van Prinses van het Duitse koninkrijk Württemberg. Koningin Mary stond bekend om haar prachtige juwelen. In de schoot van haar familie en goede vrienden werd ze 'May' genoemd. Voor de buitenwereld was de koningin dan weer een toonbeeld van protocol, ernst en respect voor de koninklijke functie. Ze was bijzonder gesteld op de juiste omgangsvormen, tot in het absurde toe. Zo werd ze op haar sterfbed bezocht door haar arts voor een onderzoek. Toen hij klaar was en de kamer uit wandelde, attendeerde ze hem fijntjes op het feit dat ze nog niet dood was ('I'm not dead yet!'). Ontdaan draaide de dokter zich om, maakte een buiging en verliet - zoals het protocol dat voorschrijft - achterwaarts het koninklijke slaapvertrek.

25 maart 1975

Saudische Koning Faisal wordt neergeschoten

Koning Faisal van Saudi-Arabië overleed bij een aanslag op zijn leven. De vorst werd door zijn eigen neef, Prins Faisal Ibu Musaed, neergeschoten. De dader bevond zich in een wachtkamer van het paleis met een paar invités van de koning. Toen de koning binnenkwam en zich vooroverboog om zijn neef te omhelzen, trok Faisal Ibu Musaed een pistool en vuurde drie kogels af onder de kin en door het oor van zijn oom. Een lijfwacht van de koning trok een zwaard maar de toevallig aanwezige Sjeik Yamani, de minister van Olieproductie, riep hem toe de prins niet te doden. De koning werd bloedend afgevoerd naar het ziekenhuis, waar dokters met hartmassage en bloedtransfusies tevergeefs probeerden zijn leven te redden. De prins die hem had gedood, werd eerst ontoerekeningsvatbaar verklaard, vervolgens ter dood veroordeeld voor koningsmoord en onthoofd in juni van dat jaar. Hoe oud Koning Faisal is geworden, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, aangezien niemand precies weet wanneer hij werd geboren. De meeste bronnen houden het op 1903 of 1906. Naar verluidt was hij door de moeder van de moordenaar gewaarschuwd voor de aanslag, maar zou hij hebben gezegd dat hij zich zou neerleggen bij de wil van God. Wat weinigen weten, is dat Koning Faisal een fan was van de Amerikaanse rockband 'The Grateful Death'. De bandleden schreven naar aanleiding van de moord op hun koninklijke fan het nummer 'Blues for Allah'.

26 maart 1811

De zwarte Henri Christophe wordt Koning Henri I van Haïti

In 1807, na een korte burgeroorlog, werd generaal en voormalige plantageslaaf Henri Christophe de president van Noord-Haïti. In 1811 riep hij zich uit tot Koning Henri I. Hij probeerde met harde hand stabiliteit in zijn land te brengen en kan gerust een verlicht despoot worden genoemd. Zijn grootste verwezenlijkingen zijn het burgerlijk wetboek, de code Henri (gebaseerd op de code Napoléon), het onderwijs dat hij opzette en de gratis gezondheidszorg voor iedereen. Henri I deelde een aantal titels uit aan belangrijke families, waarmee hij de eerste zwarte adel ter wereld in het leven riep. Daarnaast was hij ook een gedreven 'koning-bouwer'. Haïti was toen nog rijk en Henri I liet behalve de citadel van Laferrière niet minder dan zeven paleizen bouwen, waaronder het bekende Sans-Souci van Milot. De ruïnes van het slot zijn ook vandaag nog een bekende site in Haïti. In 1820, amper 53 jaar oud, besloot de zieke koning om zelf een einde te maken aan zijn leven voor hij het slachtoffer zou worden van rebellen die zijn zwakke gezondheid wilden uitbuiten en oprukten naar zijn paleis. Op 8 oktober schoot hij zich een gouden kogel door het hoofd.

27 maart 1785

Lodewijk XVII van Frankrijk wordt geboren

Lodewijk XVII is zonder twijfel de meest tragische koning die Frankrijk ooit heeft gekend, aangezien hij nooit echt heeft geregeerd en op een ellendige manier aan zijn einde is gekomen. Lodewijk was de zoon van Marie-Antoinette en Lodewijk XVI, die bij de Franse revolutie werden terechtgesteld. Toen de onthoofding van Lodewijk XVI bekend raakte, riep de broer van de koning, Prins Louis-Stanislas-Xavier, vanuit zijn ballingsoord in Duitsland zijn neefje uit tot Lodewijk XVII. Daarop werd de jonge prins/koning opgesloten in de Templegevangenis. De bewakers spraken hem aan als Monsieur Capet, dwongen hem de Marseillaise te zingen, alcohol te drinken, het vak van schoenmaker te leren en zich geregeld te laten afranselen. Na twee lange jaren van mishandeling overleed Lodewijk in de cel, vermoedelijk aan tuberculose. De dokter die hem onderzocht, noteerde dat het lijkje vol gezwellen en schurft stond. Diezelfde arts haalde volgens een oud gebruik het hart uit het koninklijke lichaam om het apart te bewaren en smokkelde het de gevangenis uit. Kort nadien werd het lijk van Lodewijk XVII in een massagraf gegooid. Het hart bleef lange tijd in verzekerde bewaring bij de dokter thuis, werd gestolen en dook later op bij de bisschop van Parijs. Vanaf 1975 werd het bewaard in een kristallen vaas in de koninklijke tombe van de Saint-Denisbasiliek in Parijs. In 2000 werd door de Vlaamse professor Cassiman een vergelijkende test uitgevoerd op het DNA van het hart en dat van een haar van Marie-Antoinette, de moeder van Lodewijk XVII. Toen de test bevestigde dat het inderdaad het hart van de tragische koning was, werd het op 8 juni 2004 eindelijk begraven in de koninklijke tombe.

28 maart 1910

De Deense Koningin-moeder Ingrid wordt geboren

Prinses Ingrid werd geboren als dochter van de Zweedse Koning Gustaf Adolf VI en zijn eerste vrouw, Prinses Margaret of Connaught. Ingrid was een achterkleindochter van de Britse Koningin Victoria en werd door velen getipt als de toekomstige vrouw van haar achterneef Edward, de Prins van Wales, met wie ze in 1928 geregeld werd gezien. Het kwam nooit tot een relatie. Edward gaf in 1936 zijn troon op voor Wallis Simpson en Ingrid trouwde in 1935 met Frederik, de toenmalige kroonprins en latere Koning van Denemarken. Toen haar man in 1947 zijn vader opvolgde, werd ze Koningin van Denemarken. Het paar had drie dochters, van wie de oudste, Margrethe, in 1972 de eerste Koningin van Denemarken werd. Ingrid stierf in 2000 en werd naast haar echtgenoot begraven.

29 maart 1980

Geboorte van de Jordaanse Prins Hamzah

Hamzah is de oudste van de vier kinderen uit het huwelijk van de Jordaanse Koning Hoessein en zijn vierde vrouw, Koningin Noor. Hij studeerde in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en kreeg een opleiding aan de militaire academie van Sandhurst, waarna hij majoor werd in het Jordaanse leger. Hamzah trouwde al twee keer en heeft in totaal drie dochters.

30 maart 2002

De Britse Queen Mum sterft

Lady Elizabeth Bowes-Lyon had nooit verwacht op de Britse troon te komen. Als dochter van een graaf was een huwelijk in de koninklijke familie al een hele promotie geweest. Ze werd in de rol van koningin gegooid toen haar stotterende en verlegen man Bertie koning werd omdat zijn broer, Edward VIII, troonsafstand had gedaan om te kunnen trouwen met de uit de echt gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson. Elizabeth zou het Wallis nooit vergeven. Desondanks besloot ze er het beste van te maken en zorgde ze ervoor dat ook haar man het beste uit zichzelf haalde. Ze was zich ten volle van haar voorbeeldfunctie bewust, zoals die ene keer toen men tijdens de Tweede Wereldoorlog voorstelde om haar dochters Elizabeth en Margaret uit het door bommen geteisterde Londen te evacueren. Haar antwoord was eenvoudig: 'De meisjes gaan niet weg, tenzij met mij. Ik ga niet weg zonder de koning. En de koning zal onder geen enkele omstandigheid vertrekken.' Het bezorgde haar een legendarische reputatie. Ook na de oorlog bleef ze populair als koningin naast haar echtgenoot en later als moeder van Elizabeth II. Toch had ze zeker ook haar kleine kantjes. Ze kon het bijvoorbeeld niet laten grote sommen geld te vergokken op paardenraces. Elizabeth Bowes-Lyon stierf op de leeftijd van 101 jaar in haar slaap terwijl haar dochter, de koningin, naast haar zat. Ze werd begraven in de Saint Georgekapel van Windsor.

31 maart 1959

De dalai lama duikt weer op in India

De dalai lama, kerkvorst van Tibet, had al moeten toekijken hoe het Chinese leger zijn land onder de voet had gelopen in 1950-1951. In 1958 brak er in de hoofdstad Lhasa een opstand tegen de Chinese bezetting uit, moreel gesteund door de dalai lama. Het Chinese garnizoen reageerde met een vernietigende kracht en bestookte het paleis van de dalai lama met meer dan 800 obussen, waarbij duizenden doden vielen en vele Tibetanen op de vlucht sloegen. Zo ook de dalai lama zelf, zes van zijn ministers en een tiental getrouwen. Het groepje werd als vermist opgegeven sinds ze op 17 maart voor het laatst in Lhasa waren gezien. Vele Tibetanen vreesden dat hun leider dood was, maar op 31 maart dook hij op bij de grens met India. Hij was samen met zijn gezelschap twee weken lang in extreme koude te voet over de Himalaya getrokken. Ze hadden voornamelijk 's nachts gereisd om de Chinese troepen te verschalken.

De Royals hofboetiek
De Royals boekenclub
De Royals verzamelmap

Onze partners