Filip en Mathilde, modelouders

08/10/15 om 00:30 - Bijgewerkt om 09:13

Bron: Royals

Het kan niet eenvoudig zijn om kleine prinsen en prinsessen op te voeden die op een dag staatshoofd van een land zullen zijn. Koning Filip en Koningin Mathilde zijn nauw betrokken bij de opvoeding van hun kinderen en dat is nieuw in vergelijking met hun voorgangers. Hoe worden de toekomstige staatshoofden van Europa opgevoed en, meer specifiek, de toekomstige Koningin der Belgen?

Filip en Mathilde, modelouders

© Koninklijk Paleis

Koningin Mathilde herhaalt vaak dat ze niet één maar vier kinderen heeft. Een noodzakelijk detail om ons eraan te herinneren dat wij, mediamensen, het niet enkel over Prinses Elisabeth mogen hebben maar dat we ook rekening moeten houden met de Prinsen Gabriël en Emmanuel en ook met de kleine Prinses Eléonore. Zoals elke moeder beseft Mathilde dat ze haar kinderen gelijkwaardig moet behandelen en geen favoritisme mag toestaan. Deze houding lijkt voor de hand liggend in gelijk welke 'gewone' familie. Maar in een koninklijke familie ligt dat allemaal wat ingewikkelder. Filip en Mathilde kunnen hierbij ook niet terugvallen op voorbeelden uit de geschiedenis van de Belgische monarchie. Het is al meer dan 80 jaar geleden dat er nog een koninklijk paar was met drie kinderen, nl. Leopold en Astrid. De opvoeding van de kinderen van Albert en Paola, toen nog prins en prinses, gebeurde zeker in de beginjaren niet onder zo'n publieke belangstelling als we nu kennen. Het is dus een uitdaging voor het huidige koninklijke paar om zijn kinderen op te voeden met respect voor traditie maar tegelijk rekening houdend met de huidige mediahongerige samenleving.

Filip en Mathilde, modelouders

© Koninklijk Paleis

Respect voor het privéleven

Alle koninklijke families stellen zich dezelfde vraag hoe ze met die publieke belangstelling voor hun kroost moeten omgaan. Dat is niet zo makkelijk. Want enerzijds moeten ze tegemoetkomen aan de eisen van de bevolking die de kinderen van jongs af aan zo vaak mogelijk wil zien. Anderzijds moeten ze de valkuilen vermijden en hopen dat de journalisten de grens niet zullen overschrijden. In Groot-Brittannië hebben William en Kate al geregeld hun teleurstelling - en zelfs hun woede - geuit tegenover een bepaalde pers die hun zoontje niet met rust liet. Als lieveling van de media wordt Prins George bijna letterlijk achtervolgd door de paparazzi vanaf het moment dat hij met zijn nanny het huis verlaat. Kensington Palace heeft aan de alarmbel getrokken en herhaald dat hij nog maar een kind is dat beschermd dient te worden. Dezelfde reactie was er in België toen bepaalde media probeerden meer te weten over de hobby's en de gewoonten van de koningskinderen. Het hof heeft er toen beleefd maar strikt aan herinnerd dat het over kleine kinderen gaat en dat hun privéleven gerespecteerd moet worden. Momenteel is er een soort modus vivendi maar de persdienst van het Paleis houdt de media goed in de gaten en zorgt ervoor dat ze de grens niet overschrijden.

Babysterren

Aan de andere kant geven de kleine prinsen en prinsessen een meerwaarde aan de monarchie, waar ook de koningshuizen van kunnen profiteren. Er komt dus enige diplomatie aan te pas. In Zweden is er sprake van een heuse 'Estellemania' sinds de geboorte van het eerste kindje van Kroonprinses Victoria en haar echtgenoot, Prins Daniel. Estelle verschijnt in bladen, op televisie, op postkaarten, gadgets,... Het meisje is overal aanwezig en de Zweden kunnen maar niet genoeg van haar krijgen. Op haar derde is ze al een volleerde en bijzonder professionele prinses, die op alle grote manifestaties van het koninklijke jaar verschijnt. Niemand weet beter hoe ze moet wuiven naar de menigte, glimlachen, kattenkwaad uithalen en tegelijk het brave prinsesje spelen. In Groot-Brittannië beseft ook Koningin Elizabeth hoe belangrijk alle generaties van haar koninklijke familie zijn voor het imago van de monarchie. Niemand is meer verbaasd om te merken dat de echte ster van de reis van William en Kate naar Australië en Nieuw-Zeeland in 2014 de kleine Prins George was. In Nederland hebben Willem-Alexander en Máxima ervoor gekozen om op geregelde tijdstippen samen met de drie prinsessen te verschijnen. Hetzelfde geldt voor de eerste schooldag en enkele zeldzame publieke representaties. Zij willen hen niet over-exposeren en vermijden dat er excessen gebeuren. In Spanje zijn de Infantes Leonor en Sofia wel duidelijker aanwezig sinds de troonsbestijging van hun papa, de nieuwe Koning Felipe VI. Wat waren ze braaf gedurende die lange dag waarop hun vader de eed aflegde. Zij fungeren vanaf de eerste uren als de toekomst van de monarchie die zo veel Spanjaarden de rug wilden toekeren na de vele financiële en privéschandalen, zoals de olifantenjacht van de vorige koning in Afrika. Maar los van deze berekende fotomomenten waken ook Felipe en Letizia ervoor dat hun dochters niet al te veel met de camera's en de fotografen geconfronteerd worden.

Filip en Mathilde, modelouders

Filip en Mathilde vernieuwen

In België hebben Filip en Mathilde een nieuwe gewoonte ontwikkeld. Hun manier van werken met de media is zo anders dan in de buurlanden dat we bijna over een strategie kunnen spreken. Trouw aan hun motto om geen enkele van hun kinderen achteruit te steken of net wel in de picture te plaatsen bekijken ze nauwgezet hun aanwezigheid naargelang van de activiteit. Een tijdje geleden zagen we Prinses Eléonore met haar mama in Blankenberge tijdens de traditionele zeewijding. Prins Gabriël was met papa Filip in het Zwitserse Küss-?nacht om de overleden Koningin Astrid te herdenken. Ook bij voetbalwedstrijden worden de taken verdeeld. Door op die manier de familie te splitsen krijgen de kinderen ook apart publieke aandacht zonder hierbij te overdrijven. Op grote bijeenkomsten, zoals de nationale feestdag op 21 juli, zijn ze er alle vier samen bij. We mogen niet vergeten dat Koningin Mathilde psychologie gestudeerd heeft. Ze weet vooral veel over de psychologie van kinderen en die kennis kan ze hier in de praktijk goed benutten. Meer dan alle Belgische koninginnen in het verleden wil ze haar rol als mama ten volle uitoefenen. Zij is er altijd, is waakzaam en staat hen met raad en daad bij. Sinds haar huwelijk met Prins Filip heeft ze de realiteit van een officieel leven ontdekt. Ze heeft zelf moeten leren de valkuilen te vermijden en diegenen te herkennen die het slecht met haar voor hebben. Dat is het lot van alle publieke personen, maar zij heeft het prima gedaan, daar is iedereen het over eens.

Afwezige ouders van gisteren

Vroeger was het aan het Belgische hof traditie om de opvoeding van de jonge prinsenkinderen aan gouverneurs en gouvernantes toe te vertrouwen. De kinderverzorgsters speelden de rol van tweede mama in de uren dat de koningin zich om andere zaken moest bekommeren. Dat was zo in alle Europese monarchieën. Er wordt zelfs verteld dat de Britse Prins Charles zijn mama niet meer herkende toen ze terugkwam van een maandenlange wereldreis. In België moesten prinsen en prinsessen soms een audiëntie vragen om met hun eigen vader te kunnen praten. Voor de jonge Boudewijn werd een soort namaakschooltje opgericht in het paleis opdat hij de illusie zou krijgen dat hij een gewoon kind was. Gelukkig zijn deze praktijken verleden tijd.

Filip en Mathilde, modelouders

Elisabeth, de toekomst van de monarchie

Er mag geen twijfel bestaan dat Prinses Elisabeth de eerste in lijn is. Als Hertogin van Brabant zal ze een almaar belangrijkere rol gaan spelen. Ze was nog maar negen toen ze de nieuwe kinderafdeling opende van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Net voor haar 13de verjaardag gaf ze een voortreffelijke toespraak in Ploegsteert om de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Tot grote verbazing van het talrijk opgekomen publiek deed ze dat met een groot gemak én accentloos in de drie landstalen! En los van haar talenknobbel valt vooral haar naturel op. Voor Filip en Mathilde zal de verdere opvoeding van Elisabeth een van hun belangrijkste, en misschien ook moeilijkste, taken zijn. Ze zullen het meisje de kans moeten geven om op een normale manier haar adolescentie te beleven, maar in harmonie met de eisen van haar toekomstige taak. Vaak hebben Belgische vorsten hun rol te laat of - in het geval van Boudewijn - te vroeg moeten opnemen. Elisabeth zal wellicht wel de kans krijgen om nog een hele tijd als Hertogin van Brabant door het leven te gaan met haar ouders dicht bij haar. Dat zal een groot verschil maken in de vorming van haar persoonlijkheid. Ze zal niet te snel volwassen moeten worden. Mathilde en Filip zullen erover waken dat hun kroost de kans krijgt om ten volle te genieten van elke fase in hun leven. Dat is het mooiste geschenk dat ze hen kunnen geven.

Filip en Mathilde, modelouders

Filip en Mathilde, modelouders

Op autoloze zondag begaven Filip en Mathilde en hun vier kinderen zich naar het Jubelpark om er deel te nemen aan de Paralympic Day. Ze hadden er duidelijk plezier in!

De Royals hofboetiek
De Royals boekenclub
De Royals verzamelmap

Onze partners